Investiční diamanty

Investiční diamanty

Je velký rozdíl, mluvíme-li o diamantech jako takových nebo investičních. Diamant jako takový je nejtvrdší doposud známý nerost na Zemi. Vznikly za vysokého tlaku a teploty ve vyvřelinách. Jsou vlastně jakousi krystalickou formou uhlíku, proto mají také chemický vzorec C. Existují i syntetické diamanty, které jsou pro laika od pravých k nerozeznání. Jedinou větší vadou je, že nedosahují tvrdosti přírodního diamantu. Diamanty určené pro výrobu šperků jsou opracovávány a broušeny. Takovéto diamanty jsou pak označovány jako brilianty. Nejčastěji mají oválný nebo kulatý tvar.

Diamanty určené k investování jsou prodávány zásadně v zapečetěných obalech, fóliích či jiných pouzdrech apod. Součástí je také vložená kopie certifikátu, který musí investiční diamant mít. Obal nesmí být otevřen. Pokud by byl porušen, stává se diamant neobchodovatelným.

Z celkového ročního vytěženého množství činící něco kolem jednoho sta milionů karátů (jeden karát je 0,2 g, tj.20 vytěžených tun ročně) se použije pro investiční účely a na výrobu šperků asi 20%. Zbytek jde do průmyslu.

Investování do diamantů je stejně jako investování do zlata, stříbra či perel výborným způsobem, jak nepřijít o své úspory a navíc je ještě zhodnotit.

Diamanty se získávají dvěma způsoby. Na zemský povrch se dostávají především díky vytlačování vzhůru vulkanickou horninou. Ty jsou těženy v povrchových či hlubinných dolech. Druhý způsob, jak se mohou dostat z hlubin zemského pláště je naplavení do koryt a ústí řek během erozí. Ty jsou získávány podmořskou těžbou. Mezi největší naleziště diamantů se řadí především Austrálie, Rusko, JAR, Kanada či Botswana. Dříve se také hojně těžilo v Indii. Jednalo se především o slavné oblasti Koh-i-Noor či Velký Mogul.

Cena investičních diamantů dlouhodobě roste. To z nich dělá jednoho z nejlepších uchovatelů hodnot a zároveň nejlepší možnou investici. Je nutné počítat s tím, že se jedná o velmi dlouhodobou investici, řádově v desítkách let. Obchodníci s diamanty ale uvádí, že cena jejich každoročně roste o pět až deset procent.

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované investování do diamantů. Povíme si co to vlastně diamanty jsou, jejich užitné vlastnosti a na co všechno jsou používány. Prozradíme Vám také něco o investičních diamantech a o diamantech používaných ve šperkařství. Přečtete si, co znamená 4C a co všechno se u tohoto nádherného minerálu určuje a hodnotí. Na závěr Vám představíme TOP 10 mezi diamanty – deset největších diamantů, které kdy byly vytěženy.